img
Bałtycki Park Dinozaurów

Projekty UE

Zapytanie ofertowe z dnia 6 listopada 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Pobierz

Formularz ofertowy

Pobierz

Projekt umowy

Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Pobierz

Oświadczenie o należytym wykonaniu dostawy

Pobierz