img
Bałtycki Park Dinozaurów

Projekty UE

Informacja o wyborze oferty

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/2021

Pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 11 maja 2021 r.

Informacja z otwarcia ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/2021

Pobierz

Zapytanie ofertowe nr 1/2021

Pobierz

Formularz ofertowy

Pobierz

Projekt umowy

Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Pobierz

Oświadczenie o należytym wykonaniu dostawy

Pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 6 listopada 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Pobierz

Formularz ofertowy

Pobierz

Projekt umowy

Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Pobierz

Oświadczenie o należytym wykonaniu dostawy

Pobierz