img
Bałtycki Park Dinozaurów

Projekty UE

Zapytanie ofertowe nr 2/2022

Informacja o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego nr 2/2022

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/2022

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/2022 - oferty

Pobierz

Zapytanie ofertowe nr 2/2022

Pobierz

Formularz ofertowy

Pobierz

Projekt umowy

Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Pobierz

Oświadczenie o należytym wykonaniu dostawy

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/2022

Pobierz

Informacja o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego nr 1/2022

Pobierz

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Pobierz

Formularz ofertowy

Pobierz

Projekt umowy

Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Pobierz

Oświadczenie o należytym wykonaniu dostawy

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/2021

Pobierz

Zapytanie ofertowe nr 2 / 2021 (zmiana z dnia 04.11.2021 r.)

Zapytanie ofertowe nr 2 / 2021 (zmiana z dnia 04.11.2021 r.)

Pobierz

Formularz ofertowy

Pobierz

Wyjaśnienie

Pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 27 października 2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2021

Pobierz

Formularz ofertowy

Pobierz

Projekt umowy

Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Pobierz

Oświadczenie o należytym wykonaniu dostawy

Pobierz

Informacja o wyborze oferty

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/2021

Pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 11 maja 2021 r.

Informacja z otwarcia ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/2021

Pobierz

Zapytanie ofertowe nr 1/2021

Pobierz

Formularz ofertowy

Pobierz

Projekt umowy

Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Pobierz

Oświadczenie o należytym wykonaniu dostawy

Pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 6 listopada 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Pobierz

Formularz ofertowy

Pobierz

Projekt umowy

Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Pobierz

Oświadczenie o należytym wykonaniu dostawy

Pobierz